Oleme rohelised 

Prügi sorteerimine
Ühiselamu juures on neli prügikonteinerit – pakendi-, paberi- biojäätmete- ja olemprügikonteiner. Palume hoolikalt jälgida prügi paigutamist õigesse konteinerisse. Piisab vaid ühest hooletust prügikoti paigutamisest valesse konteinerisse ja kogu majaelanike vaev prügi sorteerimisel on olnud mõttetu, sest konteineritäis sorteeritud prügi saab rikutud ning ei kvalifitseeru enam sorteeritud prügina.
Kui puudub kindel teadmine, millist liiki prügiga tegu on või kui ei ole soovi prügi sorteerida, siis tuleb prügi panna olmeprügi konteinerisse!

Mõned näpunäited jäätmete sorteerimiseks
• Puhasta pakendid – kõik pakendid, mis kogutakse olmejäätmetest eraldi pakendikonteinerisse, peaksid olema puhtad ja vajadusel loputatud ning kuivad. Määrdunud pakendid ja paber liigituvad olmeprügisse.
• Sorteeri jäätmeid liigiti – paberi ja papi konteinerisse paiguta vaid puhas ning kuiv paber ja papp.
• Toidujäätmeteta mahlapakid, tetrapakid, kilekotid, pudelid, purgid jms liigituvad pakendiks.
• Kõik muu, sh kilest piimapakid, fooliumist krõpsupakid, toidujäätmed või määrdunud prügi on olmeprügi.
• Pressi pakendid kokku – pappkarbid, mahlapakid jms tuleks kokku murda, et need võtaksid konteineris vähem ruumi. Väiksemad üheliigilised pakendid võib asetada suuremate sisse.
• Biojäätmed – tahked biolagunevad köögijäätmed, mis on pandud konteinerisse lahtiselt, biolagunevas jäätmekotis või paberkotis. Konteinerisse ei tohi panna vedelaid ja kompostimiseks kõlbmatuid ning mitte biolagunevaid jäätmeid (kilekott, pakend jne).

Vanad patareid
Paljud vanade patareide koostisosad on mürgised ja on loodusesse sattudes või koju sahtlisse jäädes ohtlikud inimese elukeskkonnale.

Ühiselamus saab vanad patareid jätta elamu administratsioonis asuvatesse vastavalt märgistatud karpidesse.